Monumen­ten behou­den voor
de stad

Een stad ontleent zijn karakter aan de monumentale en beeldbepalende gebouwen die er staan. Denk je aan Zwolle, dan denk je aan de Peperbus, aan museum De Fundatie en aan de Grote Kerk. Ook twee andere Zwolse parels horen in dat rijtje thuis: de Broerenkerk en het Dominicanen­klooster. Hoe zorgen we ervoor dat deze monumenten niet in verval raken?

Wat is het
Stads­fonds Zwolle?

Stadsfonds Zwolle heeft als doel om monumentale en beeldbepalende gebouwen in Zwolle op een maatschappelijk en economisch verantwoorde manier te behouden, door ze te renoveren, restaureren, verduurzamen en een mooie, passende bestemming te geven. Met de blik op de toekomst en oog voor het verleden. Stadsfonds Zwolle is een initiatief van HMO.

Delen op
social media:

De Broerenkerk en het Dominicanenklooster kennen een rijke historie en zijn van grote betekenis voor de stad Zwolle. Het zijn gebouwen waar mensen met ontzag naar kijken, van genieten, en soms jarenlange herinneringen aan hebben.

Tegelijkertijd hebben deze monumentale panden te maken met lastige vraagstukken rondom onderhoud, renovatie en exploitatie. Door deze gebouwen onder te brengen in een lokaal stadsfonds, beheerd door mensen en een organisatie met hart voor Zwolle, werken we samen aan een toekomstbestendige stad.

Objecten binnen het Stadsfonds

Broerenkerk
Dominicanen­klooster

Over HMO

HMO werkt in opdracht van de provincie Overijssel aan maatschappelijke gebiedsontwikkeling, met focus op de leefbaarheid, vitaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, kantoorlocaties, binnensteden en dorpskernen. Maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming, circulaire economie en klimaatadaptatie staan daarbij centraal.

Als de markt een vraagstuk of gebiedsontwikkeling niet oppakt, dan komt HMO in beeld. HMO jaagt investeringen uit de markt aan en streeft daarbij naar een tenminste neutrale businesscase en positieve value case: zakelijk haalbaar, met focus op de gewenste maatschappelijke effecten. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van HMO.

Met het Stadsfonds Zwolle wil HMO monumentale vastgoedobjecten met belangrijke maatschappelijke en historische waarde behouden en toekomstbestendig maken. Dat heeft niet alleen te maken met renovatie of onderhoud. Maar ook met de invulling en de exploitatie van het gebouw.

We kennen al mooie voorbeelden van nieuw gebruik van oude gebouwen. Een boekhandel in een kerk. Of flexibele werkruimtes in een klooster. Door zulke functies blijven deze monumentale gebouwen levendig. En dat draagt bij aan de kwaliteit van de (binnen)stad.

Kijk op hmo.nl voor meer informatie over de werkwijze van HMO en voorbeelden van gerealiseerde projecten.

Partners

In het Stadsfonds Zwolle werkt HMO samen met